Tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski i polskiego na ukraiński

W pracy zawodowej zajmuję się tłumaczeniem tekstów zwykłych, specjalistycznych, technicznych, publicystycznych i innych... Tłumaczenia mogą dotyczyć różnego rodzaju dokumentów urzędowych, finansowych czy procesowych.

Dokumenty

Jako tłumacz przysięgły wykonuję tłumaczenia na język ukraiński takich dokumentów jak umowy handlowe, dyplomy, dokumenty założycielskie spółek czy dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przed rozpoczęciem tłumaczenia istnieje możliwość uzgodnienia z klientem warunków współpracy takich jak sposób dostarczenia dokumentów, odbiór gotowego tłumaczenia oraz opłata za jego wykonanie, której wysokość uzależniona jest od specyfiki tekstu, który będzie podstawą tłumaczenia.

Teksty informacyjne

Oprócz typowych tłumaczeń przysięgłych jestem w stanie wykonać tłumaczenie z różnych dziedzin, takich jak m.in.: prawo, medycyna, ekonomia czy chemia.

Zamówienie tłumaczenia może odbyć się drogą mailową lub telefoniczną, a dokumenty do tłumaczenia można przesłać listem poleconym.

Tłumaczenia polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie:

Tłumaczenia pisemne, uwierzytelnione i zwykłe

  • dokumenty prawnicze i handlowe
  • pisma sądowe i procesowe
  • dokumenty samochodowe, prawo jazdy
  • dyplomy oraz świadectwa
  • pełnomocnictwa i akty notarialne
  • zaświadczenia
  • dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego, karty pobytu i pozwolenia na pracę
  • umowy handlowe
  • teksty naukowe i publicystyczne

Jeżeli dokumenty do tłumaczenia zostały nadesłane drogą elektroniczną (skan), to przy odbiorze tłumaczenia należy okazać oryginał. W przypadku standardowych dokumentów ( akt urodzenia czy dowód osobisty) tłumaczenie realizowane jest tego samego dnia.